Kostel sv. Josefa

Kostel sv. Josefa, fasádaStojí vedle monumentální baziliky, ale nezůstává v jejím stínu. Už jeho fasáda, připomínající římské kostely, přitahuje pozornost. To je jen předkrm ve srovnání s tím, co uvidíme uvnitř. Ukrývá obrovský poklad evropské kultury – nejrozsáhlejší cyklus fresek na sever od Alp. Tyto malby představují příběh sv. Josefa. Jejich autor, Michael Willmann, je nazýván slezským Rembrandtem.

Architekt kostela není znám. Postaven byl v letech 1690-1696 z nařízení opata Bernarda Rosy pro bratrstvo sv. Josefa, které roku 1669 založil (kostel byl postaven v místě středověkého farního kostela sv. Ondřeje, který byl zbourán). Obdržel barokní háv. Původně měl věže, které se během výstavby v roce 1693 zhroutily a nebyly znovu obnoveny (z toho důvodu má kostel fasádu bez věží zakončenou trojúhelníkovou střechou). Vedoucí stavby, klášterní zednický mistr M. Urban, byl vyhozen. Stavba byla svěřena M. Kleinovi z Nisy. Kostel byl vysvěcen 7. května 1696. Je to budova typu empirické haly (jedna hlavní lod’, s několika bočními kaplemi na obou stranách, nad nimiž se nacházejí galerie). Je obdélníkového tvaru na ose sever-jih se sedlovou střechou. Ze severní strany vystupuje prodloužený půlkruhový presbytář, který lemuje sakristii. Tvar presbytáře umožnil přehledně představit scénu Klanění tří králů. Hlavní oltář zhotovil v roce 1775 J. A. Lachel, tabernákulum pochází z hlavního oltáře původního klášterního kostela v Křešově, který byl zbořen a na jeho místě mohla být postavena nynější bazilika. Boční oltáře zdobí obrazy představující utrpení a radosti sv. Josefa. Zvláštní pozornost si zaslouží také kazatelna a varhany.

 

Kostel sv. Josefa, interiér

Viz také

Objektů

Mše svaté

Neděle a svátky:

celoročně v 7:30, 10:00, 12:00, 17:00

Během týdne:

od 1. května do 31. října:
v 7.00, 12.00 i 18.00

od 1. listopadu do 30. dubna:
v 7.00 i 17.00

více

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

více