Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Byla postavena cisterciáky jako velkolepá památka symbolizující katolickou víru. Zaujme vás lehkostí, ornamenty, ohromí monumentalitou, pozoruhodná stavba (rozlehlý kostel s mauzoleem Piastovců, kaple sv. Máří Magdaleny, která je vysoká 118,15 m, šířka 29,15 m). Je to hlavní svatostánek Lehnické diecéze, evropská barokní perla, ukrývá veliké poklady: nejstarší vyobrazení Panny Marie na desce v Polsku (ikona), unikátní varhany, nádherný hlavní oltář s korunou, iluzionistické nástěnné malby nejvyšší umělecké kvality a složitě vyřezávané chórové lavice. Obě věže jakoby prorážely oblohu. Bazilika měla zastínit slezské kostely vybudované protestanty. Od roku 2004 je na prestižním seznamu historických památek (zapsána prezidentem). Název bazilika nese od roku 1998, díky papeži Janu Pavlu II. Také on (o rok dříve) korunoval slavný obraz Panny Marie Milosrdné z křešovské baziliky. Původní gotický klášterní kostel byl totiž zničen. Výstavba trvala symbolicky sedm let (1728-1735), tak jako stavba nejvelkolepější jeruzalemské svatyně a Křešov měl být podle cisterciáckého plánu novým Jeruzalémem. Vysvěcení se konalo 3. července 1735, ale práce na interiéru trvaly déle – některé části nesou rokokové rysy. Na této unikátní stavbě pracovali nejslavnější umělci (sochaři, včetně F. M. Brokoffa, A. Dorasila, G. Godeho a malíři: G. W. Neunhertz a F. A. Scheffler). Půdorys kostela připomíná latinský kříž ukončený půlkruhovým presbytářem, který byl navržen pro veřejné liturgie a postranní kaple – pro soukromí (koncentraci a rozjímání), podle kánonu který platil v době protireformace.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie,fasáda

Západní průčelí baziliky (je nejkrásnější části s bohatě zdobeným vstupním portálem) zviněnými horizontálními římsami je rozděleno do tří zón. Dolní část symbolizuje pozemskou skutečnost, zde jsou znázorněni zástupci lidstva – příjemci Boží milosti. Druhá je prostřední zóna, navazuje na starověký triumfální oblouk, vyjadřující slávu a velkolepost. Tyto dvě římsy patří Marii jako Matce Spasitele. Uprostřed stojící postava Marie typu Immaculate (Neposkvrněná) je lemovaná sochami: „Zvěstování” a „Navštívení Panny Marie”. V zóně nejvyšší (nebeské) se nám ukazuje Nejsvětější Trojice. Postavy andělů v horní zóně a níže Marie drží atributy a nápisy na deskách definující vlastnosti mesiášského chlapce Emmanuela, o kterých prorokoval Izajáš. Věže baziliky (každa 71,1 m) zdobí dekorativní prvky.

Viz také

Objektů

Mše svaté

Neděle a svátky:

celoročně v 7:30, 10:00, 12:00, 17:00

Během týdne:

od 1. května do 31. října:
v 7.00, 12.00 i 18.00

od 1. listopadu do 30. dubna:
v 7.00 i 17.00

více

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

více