Historie

Sanctuary panorama
Počátky obce Krzeszów sahají do poloviny 13. stol. V roce 1242 darovala slezská a polská kněžna Anna pozemky v lese Grissobor benediktinům z Opatovic. V roce 1289 však řeholníci prodali svůj majetek knížeti Boleslavovi I. Surovému, který v roce 1292 přivedl na toto místo odnož benediktinů – cisterciácký řád. Cisterciáci zde zahájili stavbu gotického kostela. (…)

Křešovskému opatství se nevyhnuly četné náboženské nepokoje. V r. 1426 opatství přepadla husitská vojska, v r. 1622 pak Lisovčíci, v r. 1632 sasko-braniborská a v r. 1633 švédská vojska. Po ukončení válek byla zahájena stavba opatství.

Opat Bernard Rosa 1678

Opat Bernard Rosa

Zlatý věk obce Krzeszów započal v roce 1660, když se zdejším opatem stal Bernard Rosa. Tento opat zahájil rekatolizaci území patřících opatství a stál u vzniku četných kaplí a kostelů. Po něm následující opat Dominik Geyer zajistil hospodářský rozmach opatství. Připravil stavbu nového klášterního kostela, který postavil jeho následník, opat Innocent Fritsch. Za pouhých 7 let byl vybudován monumentální barokní kostel. Díky snahám dalšího křešovského opata Benedikta II. Seidla byl nově postavený kostel vysvěcen biskupem Filipem von Sinzendorfem. Slavnostní vysvěcení se uskutečnilo začátkem července r. 1735.

Viz také

Post-cisterciácký komplex

Mše svaté

Neděle a svátky:

celoročně v 7:30, 10:00, 12:00, 17:00

Během týdne:

od 1. května do 31. října:
v 7.00, 12.00 i 18.00

od 1. listopadu do 30. dubna:
v 7.00 i 17.00

více

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

více