Kalvárie v Křešově

Kalvárie v Křešově, zima
Byla realizována jako kopie Kalvárie Jeruzalémě. Skládá se z 33 stanic umístěných v 23 kaplích (některé z nich jsou tak velké, že se podobají kostelům). Jedná se o věrnou kopii Jeruzalémské Via Dolorosa, (Via Captivitatis) a Křížové cesty (Via Crucis), ačkoli o pravosti původní posvátné cesty zde nerozhoduje geografická poloha (Křešovské opatství je leží na rovině a nebylo možné zastávky rozložit na tři vrcholky), ale zachování vzdálenosti mezi Kalváriemi tak jako v Jeruzalémě. Jedinou výjimkou je stanice V, kterou po demolici kaple přesunuli do jeskyně Narození Páně do tzv. Betléma. První Kalvárii postavil v Křešově opat Bernard Rosa v letech 1672-1678. Jednotlivá zděná zastavení dochovaná do současnosti postavil nástupce Bernarda Rosy opat Dominik Geyer (v letech 1703-1722), který zachoval rozmístění navržené Rosou. V této práci pokračoval další opat Innocenc Fritsch, který byl spojen s výstavbou nového klášterního kostela (1728-1735), který je součástí Kalvárie. Kaple jsou architektonicky propojeny. Nejzajímavější kaple jsou: „Večerník”, „Síň Piláta”, „Herodův palác”, kaple Máří Magdalény s „hrobem Páně” a „Ježíš v pekle” na střeše mauzolea Piastovců. Turistická prohlídka trvá cca 2 hodiny, modlitební déle.

Kalvárie v Křešově, léto

Viz také

Objektů

Mše svaté

Neděle a svátky:

celoročně v 7:30, 10:00, 12:00, 17:00

Během týdne:

od 1. května do 31. října:
v 7.00, 12.00 i 18.00

od 1. listopadu do 30. dubna:
v 7.00 i 17.00

více

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

více