Další

Významným předmětem uctívání je krucifix pocházející z obce Wierzbna, který se nachází v klášterním kostele (bazilice). V roce 1616 jej zprofanoval bičem kočí, který jel okolo, a po několika dnech přišel o ruku. Lidé v tom viděli Boží dílo a přinesli kříž do gotického klášterního kostela. Kostel pak odolal dvěma požárům, ke kterým došlo v roce 1633 a 26. května 1677. V bazilice se nachází také neméně zázračná soška Emanuela, pocházející z Kladska.

Neméně významnou stavbou je dobře známý kostel sv. Josefa. Tento svatostánek, který byl postaven za účelem uctívání svatého tesaře, je velkým uměleckým dílem, které je složeno z než 50 polychromií. Poutníci zde přicházejí prosit o přímluvu hlavu svaté Rodiny. Tento kostel je také ji po staletí místem setkávání Bratrstva sv. Josefa.

Ciemnica z figurą Chrystusa

Méně známá je Temnice (polský název Ciemnica) – dvoupodlažní kaple křížové cesty, která je jejím 9. zastavením. V její spodní části je umístěna zázračná soška Krista. Na tomto místě došlo k mnoha uzdravením, což dokládají mj. votivní svíce a obrazy.

Viz také

Kult

Mše svaté

Neděle a svátky:

celoročně v 7:30, 10:00, 12:00, 17:00

Během týdne:

od 1. května do 31. října:
v 7.00, 12.00 i 18.00

od 1. listopadu do 30. dubna:
v 7.00 i 17.00

více

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

více