Bernard Rosa

Bernard Rosa – barokní mystik

Bernard Rosa, charismatický mystik a činorodý opat cisterciáckého kláštera v Křešově, je jednou ze zásadních postav potridentských reforem ve Slezsku.

To bylo součástí Koruny české (ač je dnes součástí Polska), avšak svou náboženskou tolerancí inklinovalo spíše k protestantskému Prusku. Boje o toto území vyústily ve válku o rakouské dědictví, kdy Marie Terezie tuto oblast definitivně ztratila. Slezsko skýtalo celou škálu pozoruhodných příkladů ideových proudů (luteráni, novokřtěnci, panteisté,…), jež vyvěraly především z tamních mocných cisterciáckých klášterů, nejpevnějších bašt protireformačního úsilí. Bernard Rosa (vlastním jménem Jan Kryštof) se narodil roku 1624 v Hlohově. Dva roky studoval u jezuitů rétoriku v Kolíně nad Rýnem, ale pak se rozhodl studovat teologii v Mnichově a Římě. V Mnichově však onemocněl, a proto už se už do Věčného města nevypravil. Svá studia však dokončil v Nyse, načež se rozhodl vstoupit do kláštera. Tak tomu roku 1649 učinil v Jindřichově, kde o rok později složil slib a přijal jméno Bernard. Roku 1651 byl vysvěcen na kněze.

Zbytek článku je k dispozici na www.musicologica.cz

Další článek:
Akce

arrow_forward_ios

Mše svaté

Neděle a svátky:

celoročně v 7:30, 10:00, 12:00, 17:00

Během týdne:

od 1. května do 31. října:
v 7.00, 12.00 i 18.00

od 1. listopadu do 30. dubna:
v 7.00 i 17.00

více

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

více